Estacio en TX ara mateix
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Temps en TX
Informacio del Sistema
Carrega-Sistema Utilitzacio-CPU Temps en Funcionament Temps en Espera
129 %
63.1%
12 hrs, 51 mins, 59 s 3 hrs, 47 mins, 52 s
YSFGateways Connectats
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu
18-10-2019 16:22:40BM214
18-10-2019 16:22:40YSFCAT
Llistat d'indicatius rebuts avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
18-10-2019 16:15:20EA3IDJALL BM214 0
18-10-2019 16:04:45EA3HMZALL BM214 0
18-10-2019 15:31:30EA3ANSALL BM214 6
18-10-2019 15:30:36EA3HGKALL BM214 51
18-10-2019 15:21:06EA3ANS-YSFALL ED3YAK 15
18-10-2019 15:18:42EA3CLYALL BM214 1
18-10-2019 15:11:37EA3CIXALL BM214 1
18-10-2019 15:05:44EA3IDKALL BM214 0
18-10-2019 14:51:24EA3GGWALL BM214 1
18-10-2019 14:08:52EA3DCMALL BM214 4
18-10-2019 14:08:26EA3HXBALL BM214 0
18-10-2019 14:07:43EA3AIDALL BM214 1
18-10-2019 13:51:03EA3HVKALL BM214 1
18-10-2019 13:18:20EA3EPEALL BM214 1
18-10-2019 13:00:10EB3BKWALL BM214 2
18-10-2019 12:44:08EA3HVEALL BM214 1
18-10-2019 12:22:26EB3CNVALL BM214 3
18-10-2019 12:13:16EA3ACFALL BM214 1
18-10-2019 12:00:13EA3IGHALL ED3YAK 18
18-10-2019 11:54:30EA3HXRALL ED3YBB 19
18-10-2019 11:42:42EB1MMALL BM214 0
18-10-2019 10:47:24EA3EOJALL BM214 35
18-10-2019 09:58:55EA3IBBALL BM214 59
18-10-2019 09:38:08EB3FOHALL BM214 13
18-10-2019 08:26:40EA3HYOALL BM214 2
18-10-2019 08:19:51EA3HZYALL BM214 20
Llistat de trames rebudes avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
18-10-2019 16:15:20EA3IDJALL BM214 0
18-10-2019 16:04:45EA3HMZALL BM214 0
18-10-2019 15:31:30EA3ANSALL BM214 6
18-10-2019 15:30:36EA3HGKALL BM214 51
18-10-2019 15:29:14EA3ANSALL BM214 17
18-10-2019 15:27:35EA3HGKALL BM214 35
18-10-2019 15:27:06EA3ANSALL BM214 26
18-10-2019 15:26:56EA3HGKALL BM214 4
18-10-2019 15:23:44EA3ANSALL BM214 2
18-10-2019 15:22:26EA3HGKALL BM214 14
18-10-2019 15:21:06EA3ANS-YSFALL ED3YAK 15
18-10-2019 15:20:28EA3HGKALL BM214 35
18-10-2019 15:20:18EA3ANS-YSFALL ED3YAK 6
18-10-2019 15:20:02EA3HGKALL BM214 10
18-10-2019 15:18:42EA3CLYALL BM214 1
18-10-2019 15:17:49EA3HGKALL BM214 1
18-10-2019 15:11:37EA3CIXALL BM214 1
18-10-2019 15:05:44EA3IDKALL BM214 0
18-10-2019 15:04:56EA3CIXALL BM214 1
18-10-2019 14:53:30EA3HGKALL BM214 1
18-10-2019 14:51:24EA3GGWALL BM214 1
18-10-2019 14:08:52EA3DCMALL BM214 4
18-10-2019 14:08:26EA3HXBALL BM214 0
18-10-2019 14:07:43EA3AIDALL BM214 1
18-10-2019 14:07:13EA3AIDALL BM214 2
18-10-2019 13:51:03EA3HVKALL BM214 1
18-10-2019 13:32:12EA3CIXALL BM214 0
18-10-2019 13:24:52EA3HMZALL BM214 1
18-10-2019 13:18:20EA3EPEALL BM214 1
18-10-2019 13:04:51EA3CIXALL BM214 1
18-10-2019 13:00:10EB3BKWALL BM214 2
18-10-2019 12:44:08EA3HVEALL BM214 1
18-10-2019 12:43:36EA3CIXALL BM214 1
18-10-2019 12:22:26EB3CNVALL BM214 3
18-10-2019 12:14:46EB3CNVALL BM214 1
18-10-2019 12:13:16EA3ACFALL BM214 1
18-10-2019 12:00:13EA3IGHALL ED3YAK 18
18-10-2019 11:57:22EA3HMZALL BM214 47
18-10-2019 11:57:11EA3IGHALL ED3YAK 9
18-10-2019 11:56:52EA3IGHALL ED3YAK 10
18-10-2019 11:54:30EA3HXRALL ED3YBB 19
18-10-2019 11:53:44EA3IGHALL ED3YAK 42
18-10-2019 11:53:01EA3HXRALL ED3YBB 39
18-10-2019 11:51:53EA3IGHALL ED3YAK 7
18-10-2019 11:49:22EA3HMZALL BM214 26
18-10-2019 11:47:14EA3IGHALL ED3YAK 2
18-10-2019 11:44:24EA3HMZALL BM214 45
18-10-2019 11:44:10EA3IGHALL ED3YAK 13
18-10-2019 11:43:04EA3HXRALL ED3YBB 2
18-10-2019 11:42:54EA3HMZALL BM214 7
18-10-2019 11:42:49EA3IGHALL ED3YAK 4
18-10-2019 11:42:42EB1MMALL BM214 0
18-10-2019 11:42:38EA3HXRALL ED3YBB 3
18-10-2019 11:41:18EA3IGHALL ED3YAK 17
18-10-2019 11:41:11EA3HXRALL ED3YBB 3
18-10-2019 11:39:07EA3HMZALL BM214 2
18-10-2019 11:38:44EA3IGHALL ED3YAK 19
18-10-2019 11:36:21EA3HMZALL BM214 19
18-10-2019 11:35:14EA3IGHALL ED3YAK 1
18-10-2019 11:34:21EA3HMZALL BM214 49
18-10-2019 11:33:56EA3HMZALL BM214 20
18-10-2019 11:31:15EA3HMZALL BM214 38
18-10-2019 11:30:39EA3IGHALL ED3YAK 27
18-10-2019 11:28:50EA3HMZALL BM214 44
18-10-2019 11:27:06EA3IGHALL ED3YAK 31
18-10-2019 11:26:54EA3HMZALL BM214 10
18-10-2019 11:24:13EA3HMZALL BM214 39
18-10-2019 11:22:24EA3IGHALL ED3YAK 39
18-10-2019 11:20:05EA3HMZALL BM214 15
18-10-2019 11:18:43EA3IGHALL ED3YAK 10
18-10-2019 11:16:42EA3HMZALL BM214 56
18-10-2019 11:15:37EA3IGHALL ED3YAK 56
18-10-2019 11:14:35EA3HMZALL BM214 57
18-10-2019 11:13:18EA3HMZALL BM214 13
18-10-2019 11:11:30EA3HMZALL BM214 45
18-10-2019 11:08:45EA3IGHALL ED3YAK 38
18-10-2019 11:06:29EA3HMZALL BM214 10
18-10-2019 11:04:38EA3IGHALL ED3YAK 43
18-10-2019 11:01:45EA3HMZALL BM214 47
18-10-2019 11:00:07EA3IGHALL ED3YAK 28
18-10-2019 10:57:18EA3HMZALL BM214 44
18-10-2019 10:56:10EA3IGHALL ED3YAK 58
18-10-2019 10:53:55EA3HMZALL BM214 9
18-10-2019 10:52:52EA3IGHALL ED3YAK 55
18-10-2019 10:50:46EA3HMZALL BM214 2
18-10-2019 10:50:00EA3IGHALL ED3YAK 38
18-10-2019 10:48:28EA3HMZALL BM214 28
18-10-2019 10:48:03EA3IGHALL ED3YAK 20
18-10-2019 10:47:24EA3EOJALL BM214 35
18-10-2019 10:46:45EA3HMZALL BM214 35
18-10-2019 10:46:34EA3IGHALL ED3YAK 7
18-10-2019 10:46:21EA3IGHALL ED3YAK 5
18-10-2019 10:46:11EA3HMZALL BM214 7
18-10-2019 10:45:59EA3IGHALL ED3YAK 3
18-10-2019 10:45:02EA3HMZALL BM214 54
18-10-2019 10:43:47EA3HMZALL BM214 15
18-10-2019 10:43:06EA3EOJALL BM214 38
18-10-2019 10:42:58EA3IGHALL ED3YAK 1
18-10-2019 10:42:14EA3HMZALL BM214 42
18-10-2019 10:42:01EA3EOJALL BM214 10
18-10-2019 10:41:47EA3HMZALL BM214 11
18-10-2019 10:41:37EA3EOJALL BM214 8
18-10-2019 10:41:27EA3EOJALL BM214 2
18-10-2019 10:41:12EA3IGHALL ED3YAK 2
18-10-2019 10:40:51EA3HMZALL BM214 0
18-10-2019 10:40:27EA3IGHALL ED3YAK 1
18-10-2019 10:40:12EA3EOJALL BM214 1
18-10-2019 10:39:52EA3HMZALL BM214 0
18-10-2019 10:00:04EA3ANSALL BM214 30
18-10-2019 09:58:55EA3IBBALL BM214 59
18-10-2019 09:58:23EA3ANSALL BM214 23
18-10-2019 09:57:45EA3AIDALL BM214 29
18-10-2019 09:57:36EA3AIDALL BM214 4
18-10-2019 09:56:41EA3ANSALL BM214 42
18-10-2019 09:56:15EB3CNVALL BM214 15
18-10-2019 09:56:10EB3CNVALL BM214 4
18-10-2019 09:54:57EA3ANSALL BM214 5
18-10-2019 09:53:26EA3IBBALL BM214 26
18-10-2019 09:52:16EA3ANSALL BM214 3
18-10-2019 09:51:12EA3IBBALL BM214 0
18-10-2019 09:50:25EA3ANSALL BM214 40
18-10-2019 09:50:12EA3IBBALL BM214 7
18-10-2019 09:49:34EA3ANSALL BM214 29
18-10-2019 09:48:56EA3AIDALL BM214 28
18-10-2019 09:47:57EB3CNVALL BM214 3
18-10-2019 09:47:22EA3AIDALL BM214 1
18-10-2019 09:47:09EA3IBBALL BM214 2
18-10-2019 09:46:57EA3AIDALL BM214 2
18-10-2019 09:46:44EB3CNVALL BM214 8
18-10-2019 09:45:36EA3AIDALL BM214 8
18-10-2019 09:45:32EA3AIDALL BM214 1
18-10-2019 09:45:22EA3IBBALL BM214 4
18-10-2019 09:45:12EA3HVKALL BM214 6
18-10-2019 09:42:39EB3CNVALL BM214 32
18-10-2019 09:42:27EA3HVKALL BM214 6
18-10-2019 09:41:16EA3AIDALL BM214 6
18-10-2019 09:40:26EA3ANSALL BM214 43
18-10-2019 09:38:27EB3CNVALL BM214 56
18-10-2019 09:38:08EB3FOHALL BM214 13
18-10-2019 09:37:13EA3AIDALL BM214 51
18-10-2019 09:37:04EB3CNVALL BM214 5
18-10-2019 09:35:37EA3ANSALL BM214 24
18-10-2019 09:33:56EB3FOHALL BM214 37
18-10-2019 09:32:35EA3AIDALL BM214 15
18-10-2019 09:32:29EA3AIDALL BM214 1
18-10-2019 09:30:38EA3ANSALL BM214 46
18-10-2019 09:30:28EB3FOHALL BM214 5
18-10-2019 09:29:37EB3FOHALL BM214 34
18-10-2019 09:28:57EA3ANSALL BM214 37
18-10-2019 09:28:46EB3FOHALL BM214 10
18-10-2019 09:28:29EA3AIDALL BM214 13
18-10-2019 09:15:58EA3IGHALL ED3YAK 2
18-10-2019 09:14:06EA3IGHALL ED3YAK 2
18-10-2019 09:11:48EA3IGHALL ED3YAK 16
18-10-2019 09:03:31EA3IGHALL ED3YAK 5
18-10-2019 09:02:53EA3IGHALL ED3YAK 1
18-10-2019 09:02:48EA3IGHALL ED3YAK 1
18-10-2019 09:00:19EA3IGHALL ED3YAK 2
18-10-2019 08:59:45EA3IGHALL ED3YAK 3
18-10-2019 08:56:21EA3IGHALL ED3YAK 3
18-10-2019 08:56:12EA3IGHALL ED3YAK 3
18-10-2019 08:53:04EA3IGHALL ED3YAK 2
18-10-2019 08:52:28EA3IGHALL ED3YAK 2
18-10-2019 08:52:20EA3IGHALL ED3YAK 2
18-10-2019 08:51:59EA3IGHALL ED3YAK 1
18-10-2019 08:50:35EA3IGHALL ED3YAK 3
18-10-2019 08:49:33EA3IGHALL ED3YAK 2
18-10-2019 08:49:07EA3IGHALL ED3YAK 2
18-10-2019 08:45:08EA3IGHALL ED3YAK 2
18-10-2019 08:39:11EB3FOHALL BM214 8
18-10-2019 08:26:40EA3HYOALL BM214 2
18-10-2019 08:20:17EB3CNVALL BM214 7
18-10-2019 08:19:51EA3HZYALL BM214 20
18-10-2019 08:19:32EB3CNVALL BM214 17
18-10-2019 08:19:18EA3HZYALL BM214 6
18-10-2019 08:19:06EB3CNVALL BM214 10
18-10-2019 08:18:50EA3ANSALL BM214 10
18-10-2019 08:18:21EB3CNVALL BM214 11
18-10-2019 08:16:38EA3ANSALL BM214 39
18-10-2019 08:15:42EA3HZYALL BM214 53
18-10-2019 08:14:08EA3ANSALL BM214 28
18-10-2019 08:13:23EA3HZYALL BM214 42
18-10-2019 08:12:40EA3ANSALL BM214 38
18-10-2019 08:12:23EA3HZYALL BM214 14
18-10-2019 08:12:15EA3HZYALL BM214 1
18-10-2019 07:41:02EA3IGHALL ED3YAK 9
18-10-2019 07:40:30EA3IGHALL ED3YAK 11
18-10-2019 07:38:57EA3IGHALL ED3YAK 13
18-10-2019 07:37:47EA3IGHALL ED3YAK 28
18-10-2019 07:37:46EA3IGHALL ED3YAK 1
18-10-2019 07:20:20EA3IGHALL ED3YAK 26
18-10-2019 07:19:24EA3IGHALL ED3YAK 22
18-10-2019 07:18:59EA3IGHALL ED3YAK 14
18-10-2019 07:17:55EA3IGHALL ED3YAK 19
18-10-2019 07:17:17EA3IGHALL ED3YAK 16
18-10-2019 07:16:21EA3IGHALL ED3YAK 19
18-10-2019 07:14:50EA3IGHALL ED3YAK 9
18-10-2019 07:14:24EA3IGHALL ED3YAK 14
18-10-2019 07:14:05EA3IGHALL ED3YAK 9
18-10-2019 07:13:49EA3IGHALL ED3YAK 4
18-10-2019 07:10:31EA3IGHALL ED3YAK 9
18-10-2019 07:09:41EA3IGHALL ED3YAK 9
18-10-2019 07:08:46EA3IGHALL ED3YAK 12
18-10-2019 07:08:01EA3IGHALL ED3YAK 27
18-10-2019 07:05:14EA3IGHALL ED3YAK 20
18-10-2019 07:04:07EA3IGHALL ED3YAK 28
18-10-2019 07:01:29EA3IGHALL ED3YAK 17
18-10-2019 06:59:43EA3IGHALL ED3YAK 7
18-10-2019 06:59:22EA3IGHALL ED3YAK 2
18-10-2019 06:58:06EA3IGHALL ED3YAK 12
18-10-2019 06:55:32EA3IGHALL ED3YAK 12
18-10-2019 06:55:01EA3IGHALL ED3YAK 12
18-10-2019 06:52:28EA3IGHALL ED3YAK 5
18-10-2019 06:51:44EA3IGHALL ED3YAK 10
18-10-2019 06:48:56EA3IGHALL ED3YAK 9
18-10-2019 06:48:38EA3IGHALL ED3YAK 10
18-10-2019 06:46:56EA3IGHALL ED3YAK 12
18-10-2019 06:44:01EA3IGHALL ED3YAK 1
18-10-2019 06:43:32EA3IGHALL ED3YAK 4
18-10-2019 06:38:43EA3IGHALL ED3YAK 9
18-10-2019 06:37:18EA3IGHALL ED3YAK 9
18-10-2019 06:36:17EA3IGHALL ED3YAK 7
18-10-2019 06:35:48EA3IGHALL ED3YAK 4
18-10-2019 06:35:30EA3IGHALL ED3YAK 1
18-10-2019 06:32:51EA3IGHALL ED3YAK 10
18-10-2019 06:32:29EA3IGHALL ED3YAK 4
18-10-2019 06:32:06EA3IGHALL ED3YAK 11
18-10-2019 06:31:40EA3IGHALL ED3YAK 5
18-10-2019 06:28:17EA3IGHALL ED3YAK 1
18-10-2019 06:24:32EA3IGHALL ED3YAK 1
18-10-2019 06:24:11EA3IGHALL ED3YAK 2
YSFReflector-Dashboard V 20180616-2 (GitID unknown) | Ultima Recarrega 18-10-2019, 16:24:29 | Mes informacio a: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard